Informace o instituci 21. Základní škola Plzeň

21.základní škola má v současné době 622 žáků ve 25 třídách.
Škola má dlouhou, takřka 40 letou tradici ve výuce jazyků. V současné době se vyučuje anglický jazyk od 1. tříd, od 6. třídy navíc francouzský či německý jazyk, v 7. třídě nepovinně i ruský jazyk.
Samozřejmostí ve vybavení je PC učebna, cvičná kuchyňka, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dvě tělocvičny, učebny vybavené počítači, 15 z nich interaktivními tabulemi.
Žáci mohou využívat školní bufet, automat na studené i teplé nápoje, automat na dotované mléčné výrobky a nově i automat na dotované ovoce a ovocné výrobky.
K dispozici je psycholog, logoped,speciální pedagog, výchovný poradce i preventista rizikového chování.

Kde nás najdete?

Zobrazit